Manchán Magan

Sea Tamagotchi will visit:

 Rachaidh Sea Tamagotchi go:

Sea Tamagotchi

Visitors can paste their favourite words into a pamphlet created by the artist, Emily Robyn Archer, as a storehouse for the words and placenames that have most impacted them. They can also choose to select words of their own from a vast treasure throve, which they record themselves, in ink using a seagull feather quill. .

GAILLIMH/ GALWAY:            Cathair na Gaillimhe, Inis Mór, An Cheathrú Rua

TIR CHONAIL/ DONEGAL:   Árainn Mhór, Gleann Colm Cille

SLIGEACH/ SLIGO:               Inis Muirígh, An Ros           (Inismurray, Rosses Point)

MAIGH EO/ MAYO:                Acaill, Béal an Mhuirthead (Achill Island, Belmullet)

ALBAIN/ SCOTLAND:           Streórnabhágh ar Leódhas, Sleat ar An t-Eilean Sgitheanach

    (Stornoway on Isle of Lewis, Sleat on Isle of Skye)

Sea Tamagotchi hopes to culminate in a grand celebratory gathering in Galway for European Day of Languages, 26th Sept, where the full dictionary of rediscovered words will be gifted to the world.

Cuirfear Sea Tamagotchi i gcríoch le teacht le chéile mór ceiliúrtha do Lá Eorpach na dTeangacha, 26ú Meán Fhómhair, áit a mbronnfar an foclóir iomlán d’fhocail athaimsithe ar an domhan mór

Sea Tamagotchi: Foclóir Farraige is a linguistic art project that celebrates endangered maritime words and placenames in the coastal regions of Galway, Mayo, Sligo, Donegal and Scotland.

Manchán Magan wanders the sea-roads of Connaught, Ulster and the Scottish Hebrides gathering sea words, placenames and coastal customs with the help of local folklorists and linguists.

Is tionscadal ealaíne teangeolaíochta é Sea Tamagotchi: Foclóir Farraige ina ndéantar focail agus logainmneacha muirí atá i mbaol a gcaillte a cheiliúradh sna ceantair chois cósta i nGaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Dún na nGall agus Alban.

Téann Manchán Magan ar camchuairt timpeall na mbealaí farraige i gCúige Connachta, Uladh agus iar-thuaisceart Alban in éineacht le béaloideasóir áitiúil, cartagrafaí nó teangeolaí, agus logainmneacha agus focail atá ligthe i ndearmad á lorg agus á mbailiú aige.

Scaiptear iad sin ar an bpobal ansin ag stainnín atá i bhfoirm dhá sheol mór. Tá samplaí don chnuasach focal atá bailithe aige ag crochadh ón gcrann bháid agus ó téada na seolta. Tugtar cuireadh do dhaoine na focail ab ansa leo a roghnú agus a thabhairt abhaile  leo.

He then distributes his cache of maritime lore to local communities at a series of public events, in which he tours his word-gathering vessel - a stage in the shape of two great sails, with words hanging from the mast and sail ropes. People are invited to choose their favourite words and to take them home with them.

Is féidir le cuairteoirí na focail a dtéann i gcionn go mór orthu a bhailiú le chéile i bpaimfléad atá dearaithe ag an t-ealaíontóir, Emily Robyn Archer. Beidh sé seo mar láthair taisce de na focail agus logainmneacha is corraithí agus is suntasaí atá ann. Má tá focal ar leith a dtéann i bhfeidhm ar duine is féidir leo é a scríobh i ndúch le cleite ar phíosa pháir.

,